Teoriprøve
Teoriprøven har en varighed af ca. 30 min. Der vil blive fremvist 25 billeder. Til hvert billede vil der blive oplæst et spørgsmål, og en række svarmuligheder. Og du skal sætte kryds alt efter om svaret er korrekt eller forkert. Du må højst have 5 forkerte billeder for at bestå. På Teoriundervisning.dk kan du teste dig selv med en gratis teoriprøve.

Køreprøve
Køreprøven foregår i den skolevogn, som du gennem forløbet har brugt. Inden køreprøven har du gennemgået et undervisningsforløb og har bestået en teoriprøve. Du har desuden været hos din egen læge, hvor du har fået en erklæring på, at du er rask og fysisk i stand til, at føre et køretøj. Til køreprøven skal du overfor en motorsagkyndig vise, at du kan kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr, og at du kan føre køretøjet på tilfredsstillende vis.